AquamarUV dekens

Pathogenen micro-organismen in de lucht vormen een grote bedreiging voor productie bedrijven zoals: voedselverwerkende bedrijven, opslagruimtes, stallen en tuinbouw..

Conventionele behandelingstechnieken richten zich op de desinfectie van oppervlakken. Deze technieken hebben weinig of geen effect op de sporen in de lucht, een belangrijke bron van infectie. De UV-deken verbetert de luchtkwaliteit en helpt de sporen te verminderen met 90%-95%..

UV-Blanket biedt een veilige en effectieve oplossing voor  het verwijderen van micro-organismen in de lucht 

Het principe van de UV-deken is UV-ionisatie techniek. UV-ionisatie wordt wereldwijd succesvol gebruikt om micro-organismen in lucht, water en op oppervlakken te doden. De energie van een UV-ioniseringslamp heeft geen invloed op de DNA-structuur van micro-organismen op een zodanige wijze dat directe eliminatie optreedt. Ook is vermenigvuldiging na behandeling met UV-ionisatie niet meer mogelijk. Alsmede kunnen schadelijke pathogenen niet resistent worden tegen deze behandeling.


Elimination curve UV-Blanket

Deze speciale structuur maakt het mogelijk om dit systeem te gebruiken op een manier dat het veilig is voor de medewerkers. 

Positionering

De UV-deken hangt bovenaan de kamer, net onder het dak. Op dit punt wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke luchtstromen, en er is geen direct contact tussen de UV-ioniserende energie en de producten / dieren. Eén UV-deken is nodig per 1600 m2 voor de hoogste werkzaamheid (40 x 40 meter). In een optimale omgeving, wanneer de systemen continu lopen, voor de meest effectieve eliminatie van micro-organismen.

Tests

De UV-deken wordt in diverse omstandigheden uitgebreid getest. Gevonden is dat in bijna alle gevallen hoge effectiviteit mogelijk is. Belangrijk hiervoor is dat het volgende installatie- en meetprotocol gevolgd wordt:

  1. Visuele inspectie
  2. Meten van de 'voor' situatie
  3. Berekening van UV-capaciteit
  4. Installatie van UV-dekens
  5. Meting van de effectiviteit